Labree & Co | Een helder verhaal

 

#schrijftips

#   Schrijf naar uw lezer toe. Kruip in zijn huid. Wat wil HIJ weten?

#   Gebruik gewone-mensen-taal. Laat moeilijke woorden en volzinnen los.

#   Bedelf uw lezer niet onder informatie. Vertel alleen wat echt interessant is… voor hém.

#   Schrijf actief. Vermijd het hulpwerkwoord ‘worden’. Maak concreet wie wat doet.

#   Wissel langere zinnen af met korte, krachtige zinnen.

#   Schrap bijzinnen en overbodige woorden.

#   Onthoud: uw lezer onthoudt het woordje ‘niet’ niet. Formuleer wat u ‘wel’ bent. 

#   Gebruik heldere, aansprekende tussenkopjes als uw tekst wat langer wordt.

#   Zorg voor witruimte. Het geeft rust aan uw tekst en uw lezer een adempauze.

#   De eerste zin van iedere alinea zet aan tot verder lezen. Maak er een krachtige van.

#   Wees zuinig met uitroeptekens.

#   Kill your darlings. Die ene mooie zin die toch niet lekker in uw tekst past… weg ermee! 

#  ‘Moeten, willen, zullen, mogen, kunnen, worden, zijn.’ Schrap hulpwerkwoorden.

#   Pas op voor vaktermen. Snapt elke lezer wat u bedoelt?

#   Schrijven is schrappen. Worstelt u met een zin? Schrap ‘m. Echt.

Check

#  Kijk nog eens kritisch naar de opbouw van uw tekst. Is het logisch?

#   Vertellen de koppen van de alinea’s samen een verhaal? Ja? Goed zo. 

#   ‘What’s in it for me?’ Dát vraagt uw lezer zich af. Geeft u ‘m antwoord?

#   Let op d’s en t’s. Weet u het zelf niet, vraag het iemand het wel weet.

De laatste hand...

#  Leg uw tekst een dagje weg. Taalkronkels vallen meteen op.

#  Pak uw tekst. Welke woorden zijn niet noodzakelijk? Schrap ze. Nu nog eens. Dat lucht op.

#  Laat uw tekst altijd door een ander lezen. Iemand die níet thuis is in het onderwerp.
Schrijf of bel!

J. Bildersstraat 42
2596 EJ  Den Haag

E    ilona@labree.nl
T    06 53 269 705